Arrangörsteam 2016

Välkommen till Kunskapsfestivalen i Piteå 2016!
Vi som ingår i projektgruppen för arrangemanget är
Gunilla Dahlblom (IT/mediepedagog och projektledare)
Birgitta Häggbom Tuveborg (Pedagogista)
Karl Palo (Matematikutvecklare)
Ann-Christin Forsberg (Språk-, läs och skrivutvecklare)
Fredrik Marklund (Skola för hållbar utveckling)
Stefan Bergmark (Skola för Hållbar Utveckling)
Britta Dahlén (Gymnasiechef)
Till vår hjälp har vi dessutom CMiT:s personal, våra skolutvecklare och kommunens pedagogistor.

HEM